600 jaar NIJKERK

600 jaar Nijkerk betekent ook  600 jaar christelijk geloof in Nijkerk. Het christelijk geloof eb de kerken zijn al die jaren van grote betekenis geweest. En dat gaat door.

Om dat te herdenken heeft de Stichting Kerken in de Schijnwerper twee activiteiten georganiseerd waarbij het thema “Verbinden” centraal stond.