600 jaar christelijk geloof in Nijkerk

Een jubileum

Nijkerk: 600 jaar stad! 27 maart 2013 was het zover. Nijkerk heeft het gehele jubileumjaar 2013 het heuglijke feit dat de stad 600 jaar geleden stadsrechten gekregen heeft feestelijk gevierd. Naast de stad Nijkerk hebben ook alle andere kernen dit feest meegevierd:  Appel/Driedorp, Hoevelaken en Nijkerkerveen. 

600 jaar Nijkerk betekent ook  600 jaar christelijk geloof in Nijkerk. Het christelijk geloof eb de kerken zijn al die jaren van grote betekenis geweest. En dat gaat door. Om dat te herdenken heeft de Stichting Kerken in de Schijnwerper twee activiteiten georganiseerd waarbij het thema “Verbinden” centraal stond.   

VERBINDEN. Daarin komen verschillende aspecten samen: Verbinden met de Bijbel, met de historie, van de kerken onderling, de ontmoeting van alle inwoners van de burgerlijke gemeente Nijkerk. 

De twee georganiseerde activiteiten waren:
Zaterdag 8 juni 2013; een kerkendag waar de kerken elkaar en de inwoners van Nijkerk hebben ontmoet.
Zaterdag 28 september 2013; een symposium waar is omgezien en vooruitgekeken.