Bezinningssamenkomst dodenherdenking zaterdag 4 mei 2024 – 18:15 in de Grote Kerk

NIJKERK – Dodenherdenking in Nijkerk vindt plaats in het Van Reenenpark. Voorafgaand aan de herdenking is er een bezinningssamenkomst in de Grote Kerk en een stille tocht langs het Joodsmonument (Bruisslotlaan), het Verzets – monument (Vrijheidslaan) en het Indië – monument (Van Reenenpark). De stille tocht vertrekt om 18:50 bij het gemeentehuis (Kolkstraat 27).

De bezinningssamenkomst start om 18:15 in een centraal kerkgebouw voor alle Nijkerkers: de Grote Kerk. Dit sa- menzijn wordt georganiseerd door het Overleg Orgaan van Kerken in Nijkerk (OOK). De kerken achten het hun roeping om de nood van de wereld zoals die zich ook na de Tweede Wereldoorlog voordoet gezamenlijk voor God te brengen. De samenkomst omvat muziek, het zingen van enkele liederen, een Bijbellezing, een korte meditatie hierbij en tenslotte een gebed. We zien elk jaar een toenemend aantal belangstellenden voor dit zinvolle samenzijn. De bijeenkomst zal 18:40 afgelopen zijn, zodat tijdig aangesloten kan worden bij de stoet.

600 jaar christelijk geloof in Nijkerk

Een jubileum

Nijkerk: 600 jaar stad! 27 maart 2013 was het zover. Nijkerk heeft het gehele jubileumjaar 2013 het heuglijke feit dat de stad 600 jaar geleden stadsrechten gekregen heeft feestelijk gevierd. Naast de stad Nijkerk hebben ook alle andere kernen dit feest meegevierd:  Appel/Driedorp, Hoevelaken en Nijkerkerveen. 

600 jaar Nijkerk betekent ook  600 jaar christelijk geloof in Nijkerk. Het christelijk geloof eb de kerken zijn al die jaren van grote betekenis geweest. En dat gaat door. Om dat te herdenken heeft de Stichting Kerken in de Schijnwerper twee activiteiten georganiseerd waarbij het thema “Verbinden” centraal stond.   

VERBINDEN. Daarin komen verschillende aspecten samen: Verbinden met de Bijbel, met de historie, van de kerken onderling, de ontmoeting van alle inwoners van de burgerlijke gemeente Nijkerk. 

De twee georganiseerde activiteiten waren:
Zaterdag 8 juni 2013; een kerkendag waar de kerken elkaar en de inwoners van Nijkerk hebben ontmoet.
Zaterdag 28 september 2013; een symposium waar is omgezien en vooruitgekeken.